Skoči na glavno vsebino

Poročilo projekta: “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sodelovanja” – Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje

 

 

Projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja bo potekal od 1. 11. 2013 do 31. 8. 2015.

Razdeljen je na dva programska dela:

– profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje«;

– izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje

 

Administrativno koordinacijo projekta je prevzel ISA institut, strokovno pa Osnovna šola Koper. V konzorcij je vključenih 13 osnovnih šol po Sloveniji, ki imajo zaposlene multiplikatorje, v mrežo sodelujočih pa še 52 osnovnih in srednjih šol.

Konzorcijska šola za gorenjsko regijo je Osnovna šola Matije Čopa Kranj, v mrežo pa je vključenih še 5 šol: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Osnovna šola Orehek Kranj, Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj in Osnovna šola Stražišče Kranj.

                                                                                                              

Program UVOP zajema:

– neposredno izvajanje aktivnosti z otroki priseljenci in njihovimi starši;

– usposabljanje strokovnih delavcev VIZ.

 

 

Vsebinska struktura programa UVOP

 

a)        Neposredno izvajanje aktivnosti z otroki priseljenci in njihovimi starši

 

 • učenje slovenščine kot drugega jezika (uvajalnica v zadnjem tednu avgusta in nadaljevalnica med šolskim letom)
 • učna pomoč
 • individualni program aktivnosti (INA) in mapa dosežkov otroka priseljenca
 • učitelj zaupnik, medvrstniška pomoč in tutorstvo
 • delo z oddelčnimi skupnostmi
 • delavnice za starše in otroke priseljence, »šola za mame«
 • natečaj kreativnega ustvarjanja in šolska prireditev
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo

b)        Usposabljanje strokovnih delavcev VIZ

 • predstavitve za učiteljske kolektive:
  • strokovne podlage pri vključevanju otrok priseljencev na nacionalni ravni
  • program UVOP in smernice za implementacijo
  • didaktično prilagajanje pouka oziroma vzgojnih dejavnosti – priprava INA
 • delavnice za razvijanje strokovnih kompetenc večkulturnosti
 • delavnice za poučevanje slovenščine kot drugega jezika:
  • hospitacijske ure
  • usposabljanje za izvedbo uvajalnice in nadaljevalnice
 • aktivnosti za spodbujanje sodelovanja z lokalno skupnostjo

 

Kontakt:         uvop.gorenjska@gmail.com

                        http://www.medkulturnost.si

 

 

 

(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost