Skoči na glavno vsebino

Predstavitev projekta Otroci jejmo zdravo

Predstavitev projekta

“OTROCI JEJMO ZDRAVO – Z NAŠIH VRTOV, SADOVNJAKOV NA NAŠE MIZE”

Gorenjska je s svojo dolgo tradicijo kmetijsko-živilske pridelave/predelave, ohranjenim okoljem ter bogato dediščino priprave

hrane še vedno znana po pestrih zdravih in kvalitetnih prehrambenih produktih. Lokalno sonaravno pridelana hrana je okusna in

zdrava, hkrati pa tudi do okolja prijazna.

Z njeno uporabo investiramo v svoje zdravje ter prispevamo k ohranitvi podeželske krajine in samega okolja, saj prihranimo

energijo in gorivo, ki sta drugače potrebna pri skladiščenju, prevozu in distribuciji pridelkov iz bolj oddaljenih krajev.

Napisanega in povedanega o zdravi lokalno pridelani hrani je veliko, a kljub temu se v praksi še premalokrat pojavlja na naših

jedilnikih, še posebej v prehrani otrok, ki za svojo zdravo rast potrebujejo kvalitetno, zdravo prehrano.

S projektom želimo povezati lokalne pri/predelovalce s šolami, osvestiti šolsko osebje (kuharje, nabavnike, učitelje), učence in

starše ter lokalno pri/predelane pridelke vključiti v šolske jedilnike.

KAJ ŽELIMO S PROJEKTOM DOSEČI?

 • oblikovati sezonske regionalne jedilnike kot stalen del šolske prehrane, ki bodo zdravi, okusni, cenovno dostopni,

sestavljeni iz lokalno sonaravno pridelanih vrst in bodo upoštevali prehranske navade mladih ter prispevali k vzgoji

mladih o tradicionalnih, avtohtonih vrstah in jedeh;

 • s kvalitetnim vzgojno-promocijskim programom dvigniti raven vzgoje/informiranosti in motiviranosti mladih in staršev o

pomenu, privlačnosti in prednostih porabe zdravih in tipičnih lokalnih prehrambenih izdelkov in jedi;

 • motivirati in izobraziti kuharsko osebje za pripravo zdravih regionalnih jedi, ki so prilagojene potrebam in

pričakovanjem ciljnih skupin, realnim možnostim lokalne oskrbe ter osnovni ekonomski računici;

 • povečati motiviranost in znanje šolskega osebja, ki skrbi za nabavo šolske prehrane;
 • povečati ozaveščenost in motiviranost lokalnih pridelovalcev glede njihove vloge pri ohranjanju prehranske tradicije in

izobraževanju mladih o pomenu zdrave lokalne prehrane;

 • pilotno izvesti celoviti program “Otroci jejmo zdravo – iz naših vrtov, sadovnjakov na naše mize”, s katerim bi

pridobili znanja in izkušnje za prihodnje redno izvajanje programa tudi na širšem območju.

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • pregled avtohtonih, lokalnih sort in pasem,
 • izvedba vprašalnika za pri/predelovalce in primerjalne analize,
 • priprava zdravih šolskih jedilnikov in strokovnega gradiva prehrambenega izobraževalnega programa za šolsko mladino,
 • izvedba motivacijsko-izobraževalnih delavnic za otroke, šolsko-pedagoško osebje, osebje vključeno v šolsko prehrano,

starše ter lokalno prebivalstvo (iz področja zdrave lokalne prehrane, starih/avtohtonih rastlin, pasem in uporabe

domače zelenjave in sadja),

 • izvedba praktičnih kuharsko-nakupovalnih delavnic za mlade,
 • testna izvedba zdravih sezonskih jedilnikov v treh šolah,
 • priprava informativnega materiala o projektu.

Partnerji v projektu: Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Osnovna šola Stražišče Kranj, Osnovna šola Preddvor, Biotehniški center Naklo, Višja

strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Mestna občina Kranj, Občina Preddvor, Občina Naklo

Financiranje: Projekt sofinancira EU, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (preko programa razvoja podeželja

2007-2013, os LEADER), LAS Gorenjska košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica.

Vrednost projekta: 28.750 EUR

Čas izvajanja projekta: leto 2010-2012

 

 

 

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost