Osnovna šola Stražišče Kranj Spletna stran

Zaposleni

Zaposleni

Administrativni delavci Mojca HAFNER    : poslovna sekretarka Suzana AŽMAN  : računovodkinja Vlasta ROZMAN   : pomočnica računovodkinje Šolska svetovalna služba Barbara PERME  : socialna delavka Dragica MEGLIČ : psihologinja Bojana MARKELJ : učiteljica individ. in skup....

Kontakt

Osnovna šola Stražišče Kranj   Šolska ulica 2, 4000 Kranj davčna št: SI 80750842; mat. št.: 5085365; TRR: 01252-6030657864   Tajništvo / Poslovna sekretarka: Mojca Hafner 04 27 00 300 Faks   04 27...

O šoli

O šoli

Dobrodošli na naši spletni strani Osnovne šole Stražišče Kranj   Osnovno šolo Stražišče Kranj je z odlokom dne, 1.7.1998 ustanovila Mestna občina Kranj. Do tega dne je nosila ime Osnovna šola Lucijana Seljaka Kranj, ki...

Dostopnost