Skoči na glavno vsebino

Informacija za učence in starše pred izbiro poklica

Glavni pripomočki in aktivnosti, ki lahko pripomorejo k lažji odločitvi učenca za nadaljevanje šolanja.

          Spletna stran MOJA IZBIRA http://www.mojaizbira.si/

, kjer so na voljo informacije o šolah, izobraževalnih programih, poklicih in trgu dela. Na tem mestu so tudi opisi  poklicev (okrog 500), ki so dopolnjeni tudi s fotografijami in video prikazi.

 

          Spletna stran MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 , kjer si lahko ogledate RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2015/16, dobite informacije o omejitvah vpisa, merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole,..

 

OMEJITEV VPISA

1.       V primeru omejitve vpisa se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (175 možnih točk).

2.       V primeru kandidatov z istim številom točk na spodnji meji se s soglasjem staršev upoštevajo točke dosežene na NPZ (matematika in  slovenščina).   

 

          Oddaje TO BO MOJ POKLIC https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLnlSSeeRb, kjer je predstavljenih 55 obetavnih poklicev in poklicev, ki jih na trgu dela primanjkuje. Oddaje so bile s pomočjo produkcijske hiše STVA, d. o. o., pripravljene na pobudo in v tesnem sodelovanju Zavoda RS za zaposlovanje  in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

 –          V okviru razredne ure bodo učenci v mesecu oktobru izpolnjevali računalniški program KAM IN KAKO. Program deluje tako, da otroka vodi od vprašanja do vprašanja in mu tako pomaga spoznati njegove interese,  kaj ga zanima, kaj bi rad delal in mu glede na njegove odgovore tudi ponudi izbor najbolj primernih poklicev. S posebnim geslom bodo učenci do programa lahko  vstopali tudi doma, navodila bodo učenci dobili v šoli.

 

 –          V novembru in decembru 2015 bo potekalo  ANKETIRANJE UČENCEV Z ELEKTRONSKO OBLIKO VPRAŠALNIKA O POKLICNI POTI (e-VPP), kamor bodo učenci med drugim zapisali tudi poklic in šolo, o kateri razmišljajo. To bo njihova trenutna odločitev, ki jo lahko do »prave« prijave v marcu 2016 še spremenijo. Odgovori iz vprašalnika bodo pomembna informacija o primernosti posameznikove namere glede nadaljnjega izobraževanja (soglasje staršev). 

 

 

          Zavod RS za zaposlovanje že nekaj let zaradi omejitve finančnih sredstev ne izvaja več  generacijskega testiranja učencev predzadnjega razreda osnovnih šol z Multifaktorsko baterijo testov – MFBT. Izjemoma ga bodo pri šolski psihologinji ge. Dragici Meglič lahko reševali učenci, ki bodo neodločeni glede izbire poklica. Pri njej bodo lahko opravljali tudi Test poklicnih interesov. Ga. Meglič je ob torkih v šoli dosegljiva tudi v popoldanskem času  (tel. 04/ 270 03 23). Pri psihologinji lahko učenci in starši dobite tudi informacijo o možnosti pridobitve Zoisove štipendije.

 –          Za dodelitev Zoisove štipendije se od šolskega leta 2014/2015 uporablja nov Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij,  objavljen na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si). Na tej spletni strani je na voljo tudi prijavni obrazec. Kandidati sami oddajo vlogo z zahtevanimi prilogami do datuma, ki je določen v razpisu (za lansko generacijo devetošolcev 4. september 2015).

 

 

Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko po novem pravilniku pridobi dijak, KI JE DOSEGEL IZJEMNI DOSEŽEK  IN je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v prvem  letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja.

 

Za izjemni dosežek se šteje dosežek na državnih tekmovanjih (tekmovanja iz znanja ali raziskovanja, tekmovanje mladih glasbenikov RS, tekmovanje mladih baletnih plesalcev RS; od 1.-3. mesta (10 točk), zlato priznanje (5 točk), srebrno priznanje (2 točki), dosežek na mednarodnih tekmovanjih… Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu in pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu.

 

 

          INDIVIDUALNI POGOVORI – Vsak učenec se lahko o poklicnem odločanju pogovori s socialno delavko Barbaro Perme (najbolje od novembra dalje, po opravljenem anketiranju učencev z e-VPP) in tudi  psihologinjo Dragico Meglič. Na pogovor ste vabljeni tudi starši. V pogovoru skušamo ugotoviti usklajenost otrokovih poklicnih želja z njegovimi osebnostnimi lastnostmi, ocenami in sposobnostmi.

 

          Tabla POKLICNI KAŽIPOT v novem delu šole, kjer se nahajajo pomembnejše informacije v zvezi s poklici in šolami. Vsebina se ureja  in dopolnjuje, zato naj jo učenci redno spremljajo.  Več literature je na voljo tudi v CIPSu, ki smo ga z učenci obiskali v mesecu maju. Nahaja se na lokaciji  Zavoda za zaposlovanje Kranj, Šuceva 2, Kranj (Center Dolnov). Za dodatne informacije lahko pokličite na tel.: 059 695 740 (Uroš Kopavnik).

 

          V petek, 20. novembra 2015 bodo imeli devetošolci TEHNIŠKI DAN NA TEMO POKLICNE ORIENTACIJE.  V okviru njega bomo na šoli v dopoldanskem času gostili srednje šole, za katere bodo naši učenci pokazali največ zanimanja. Vsak učenec bo poslušal predstavitve petih srednjih šol.

 

          Sproti vas bomo obveščali o popoldanskih predstavitvah, DNEVIH ODPRTIH VRAT posameznih srednjih šol v  Kranju in okolici. Tako boste šolo že prej spoznali, hkrati pa bo to tudi  priložnost za pogovor z vašim otrokom.

 

          PREDAVANJE ZA STARŠE  bo konec januarja 2015. Starši boste prejeli informacije v zvezi z vpisnim in izbirnim postopkom za vpis v srednje šole.

 

          INFORMATIVNA DNEVA  v  srednjih šolah bosta v petek, 12.  in v soboto, 13. februarja 2016. V petek učenci ne bodo imeli pouka, zato skupaj obiščite želene srednje šole. Starši in učenci boste dobili še dodatne informacije pred vpisom v SŠ.

 

Na šoli se bomo potrudili, da bomo učencem pomagali pri izbiri nadaljnjega šolanja, vendar pa pričakujemo in želimo, da tudi učenci :

 

 

◊  pridejo do nas na šoli (do razrednikov, učiteljev, svetovalnih delavk) in prosijo za pomoč

◊ spremljajo in resno vzamejo ponujeno (oglasna deska, predstavitve šol in poklicev, informacije na razrednih urah, pri pouku,…)

Prepričani smo, da bo s skupnim sodelovanjem tudi odločitev za šolo lažja in predvsem tudi premišljena. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 04/27 00 324.                                                                                        

 Pripravila: Barbara Perme, svetovalna delavka 

 

 

 

 

(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost